EVN LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 21
Tuần trước  Từ 23/05/2022 đến 29/05/2022   Tuần sau
NgàyGiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐ.ĐiểmThành phần chi tiết
Thứ 2 (23/5) 10h00

Mở gói thầu SCL2022-HH03: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ sửa chữa Hệ thống khí thải Tổ máy 300MW Qua mạng.
Tổ trưởng Tổ chuyên gia Tổ chuyên giaKính mời Tổ chuyên gia theo QĐ số 293/QĐ-NĐUB ngày 23/02/2022Phòng KH-VT
14h00

Họp BTC, TGV Hội thi Cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 1
Ông Chương -PTGĐ EVNGENCO1 Công đoànÔng Kiên -PGĐ,Q. giám đốc; Chủ tịch Công đoàn Công ty theo (QĐ 133/QĐ-EVNGENCO1); Bà Thủy-P. HCLĐ theo (QĐ 09/QĐ-EVNGENCO1)Phòng Hội ý sản xuất (Tầng 8 khu nhà 9 tầng)
15h00

Mở gói thầu SCL2022-HH05: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ sửa chữa Hệ thống điều hòa thông gió Tổ máy 300MW Qua mạng.
Tổ trưởng Tổ chuyên giaTổ chuyên giaKính mời Tổ chuyên gia theo QĐ số 293/QĐ-NĐUB ngày 23/02/2022Phòng KH-VT
Thứ 3 (24/5) 7h30

Họp giao ban sản xuất
Ông Chiến - PGĐPhòng KTBan giám đốc; Trưởng/Phụ trách các đơn vị; Trưởng ca; Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn Công tyPhòng Hội ý sản xuất (Tầng 8 khu nhà 9 tầng)
9h00
(Đổi t.g)
Họp về việc làm rõ giá điện của NMĐ Uông Bí MR&MR2 các năm trước thời điểm chuyển đổi giá dài hạn theo Thông tư 41/2010/TT-BCT theo yêu cầu tại VB 1825/EVN-TTĐ+TCKT
KDTTD EVNGENCO1 Phòng KTÔng Kiên-PGĐ, Q. giám đốc; P. Kỹ thuậtzoom meeting
Thứ 4 (25/5) 14h30
(Đổi t.g)
Họp phương thức vận hành thị trường điện tháng 6/2022
Ông Đăng -PTGĐ EVNGENCO1 Phòng KTÔng Chiến-PGĐ, Phòng KTPhòng họp số 1 (Tầng 3 khu nhà 9 tầng )
Thứ 5 (26/5) 10h00

Mở gói thầu SCL2022-HH01: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ sửa chữa Hệ thống khử lưu huỳnh Lò hơi Tổ máy 300MW Qua mạng.
Tổ trưởng Tổ chuyên giaTổ chuyên giaKính mời Tổ chuyên gia theo QĐ số 293/QĐ-NĐUB ngày 23/02/2022Phòng KH-VT
Thứ 6 (27/5) 14h00
(Hoãn)
Xem xét báo cáo Tư vấn thẩm tra phương án tháo dỡ và dự toán chi phí tháo dỡ NMNĐ Uông Bí 110 MW (tư vấn PECC 2)
Ô. Nam PTGĐ EVN Phòng TCKTÔng Kiên -PGĐ, Q. giám đốc; Phòng TCKT, P.KT, P.KHVT, P.ATMTPhòng Hội ý sản xuất (Tầng 8 khu nhà 9 tầng)
15h30

Hội thảo với Nhà sản xuất TYAZHASHA-Liên bang Nga (Hãng sản xuất máy nghiền than tổ máy 300MW) về việc cung cấp cung cấp các thiết bị máy nghiền chính hãng
Phòng KTPhòng KTKính mời Ban giám đốc; Phòng KT; Phòng KHVT, Px. Vận hành, Px. SCCN; Đoàn chuyên gia NgaPhòng Hội ý sản xuất, Tầng 8, Nhà 9 tầng Công ty
NgàyGiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐ.ĐiểmTình Trạng
Thứ 5 (26/5)
9h30

Giao nhận hóa chất NaOH, HCl
Phòng KHVTPhòng KHVTPhòng KHVT, KT, Px. Hóa, Px. Vận hànhHiện trường tổ máy 300 và 330  
14h00

Rà soát công tác bảo trì các phần mềm dùng chung EVN năm 2022
KDTTDPhòng KTPhòng KTHọp qua Zoom  
15h00

Giao nhận hóa chất Phèn, amoniac, chất keo tụ, hydrazine, hypocloruaNatri
Phòng KHVTPhòng KHVTPhòng KHVT, KT, Px. Hóa, Px. Vận hànhHiện trường tổ máy 300 và 330  
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
7h30
20/05/2022
17h00
27/05/2022
Hạ Long Công tác Đỗ Trung Kiên Ô tô
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
10h00
Mở gói thầu SCL2022-HH03: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ sửa chữa Hệ thống khí thải Tổ máy 300MW Qua mạng.
Tổ trưởng Tổ chuyên gia Tổ chuyên gia Kính mời Tổ chuyên gia theo QĐ số 293/QĐ-NĐUB ngày 23/02/2022Phòng KH-VT
14h00
Họp BTC, TGV Hội thi Cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 1
Ông Chương -PTGĐ EVNGENCO1 Công đoàn Ông Kiên -PGĐ,Q. giám đốc; Chủ tịch Công đoàn Công ty theo (QĐ 133/QĐ-EVNGENCO1); Bà Thủy-P. HCLĐ theo (QĐ 09/QĐ-EVNGENCO1)Phòng Hội ý sản xuất (Tầng 8 khu nhà 9 tầng)
15h00
Mở gói thầu SCL2022-HH05: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ sửa chữa Hệ thống điều hòa thông gió Tổ máy 300MW Qua mạng.
Tổ trưởng Tổ chuyên gia Tổ chuyên gia Kính mời Tổ chuyên gia theo QĐ số 293/QĐ-NĐUB ngày 23/02/2022Phòng KH-VT
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
Chưa có dữ liệu.
Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung Nhóm thực hiện Phương tiện
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
7h30
Họp giao ban sản xuất
Ông Chiến - PGĐ Phòng KT Ban giám đốc; Trưởng/Phụ trách các đơn vị; Trưởng ca; Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn Công tyPhòng Hội ý sản xuất (Tầng 8 khu nhà 9 tầng)
9h00
(Đổi thời gian)

Họp về việc làm rõ giá điện của NMĐ Uông Bí MR&MR2 các năm trước thời điểm chuyển đổi giá dài hạn theo Thông tư 41/2010/TT-BCT theo yêu cầu tại VB 1825/EVN-TTĐ+TCKT
KDTTD EVNGENCO1 Phòng KT Ông Kiên-PGĐ, Q. giám đốc; P. Kỹ thuậtzoom meeting
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
Chưa có dữ liệu.
Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung Nhóm thực hiện Phương tiện
LỊCH XE
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
14h30
(Đổi thời gian)

Họp phương thức vận hành thị trường điện tháng 6/2022
Ông Đăng -PTGĐ EVNGENCO1 Phòng KT Ông Chiến-PGĐ, Phòng KTPhòng họp số 1 (Tầng 3 khu nhà 9 tầng )
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
Chưa có dữ liệu.
Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung Nhóm thực hiện Phương tiện
LỊCH XE
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
10h00
Mở gói thầu SCL2022-HH01: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ sửa chữa Hệ thống khử lưu huỳnh Lò hơi Tổ máy 300MW Qua mạng.
Tổ trưởng Tổ chuyên gia Tổ chuyên gia Kính mời Tổ chuyên gia theo QĐ số 293/QĐ-NĐUB ngày 23/02/2022Phòng KH-VT
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
9h30
Giao nhận hóa chất NaOH, HCl
Phòng KHVT Phòng KHVT Phòng KHVT, KT, Px. Hóa, Px. Vận hànhHiện trường tổ máy 300 và 330
14h00
Rà soát công tác bảo trì các phần mềm dùng chung EVN năm 2022
KDTTD Phòng KT Phòng KTHọp qua Zoom
  • Chi tiết
    • Phó GĐ Đỗ Trung Kiên (Chắm -TP THQLDA).
15h00
Giao nhận hóa chất Phèn, amoniac, chất keo tụ, hydrazine, hypocloruaNatri
Phòng KHVT Phòng KHVT Phòng KHVT, KT, Px. Hóa, Px. Vận hànhHiện trường tổ máy 300 và 330
  • Chi tiết
    • PX DVVLSX (Dương Văn Ba,,Nguyễn Minh Tuấn).
      ATMT (Nguyễn Việt Dũng,Vũ Đình Hải).
Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung Nhóm thực hiện Phương tiện
LỊCH XE
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
14h00
(Hoãn)

Xem xét báo cáo Tư vấn thẩm tra phương án tháo dỡ và dự toán chi phí tháo dỡ NMNĐ Uông Bí 110 MW (tư vấn PECC 2)
Ô. Nam PTGĐ EVN Phòng TCKT Ông Kiên -PGĐ, Q. giám đốc; Phòng TCKT, P.KT, P.KHVT, P.ATMTPhòng Hội ý sản xuất (Tầng 8 khu nhà 9 tầng)
15h30
Hội thảo với Nhà sản xuất TYAZHASHA-Liên bang Nga (Hãng sản xuất máy nghiền than tổ máy 300MW) về việc cung cấp cung cấp các thiết bị máy nghiền chính hãng
Phòng KT Phòng KT Kính mời Ban giám đốc; Phòng KT; Phòng KHVT, Px. Vận hành, Px. SCCN; Đoàn chuyên gia NgaPhòng Hội ý sản xuất, Tầng 8, Nhà 9 tầng Công ty
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
Chưa có dữ liệu.
Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung Nhóm thực hiện Phương tiện
LỊCH XE
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
Chưa có dữ liệu.
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
Chưa có dữ liệu.
Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung Nhóm thực hiện Phương tiện
LỊCH XE
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
Chưa có dữ liệu.
GiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐịa điểmThành phần chi tiết
Chưa có dữ liệu.
Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung Nhóm thực hiện Phương tiện
LỊCH XE
NgàyGiờNội dungChủ trìChuẩn bịThành phầnĐ.ĐiểmTình Trạng
Thứ 5 (26/5)
9h30
Giao nhận hóa chất NaOH, HCl Phòng KHVTPhòng KHVTPhòng KHVT, KT, Px. Hóa, Px. Vận hànhHiện trường tổ máy 300 và 330  
14h00
Rà soát công tác bảo trì các phần mềm dùng chung EVN năm 2022 KDTTDPhòng KTPhòng KTHọp qua Zoom  
15h00
Giao nhận hóa chất Phèn, amoniac, chất keo tụ, hydrazine, hypocloruaNatri Phòng KHVTPhòng KHVTPhòng KHVT, KT, Px. Hóa, Px. Vận hànhHiện trường tổ máy 300 và 330  
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
7h30
20/05/2022
17h00
27/05/2022
Hạ Long Công tác Đỗ Trung Kiên Ô tô